Tag Archives: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวแม้ลูกค้าอยากให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความกรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้ต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง แม้ไม่ถูกข้อแม้ข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการต่อไปในการโอนเงินเพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้าหากมี)ในเรื่องที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความกรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดงานที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจตราเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางคนรับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุนี้ทางลูกค้าต้องตรวจดูเนื้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อในเรื่องที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความกรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของคนรับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น แม้สถานที่จัดส่งอยู่ในเขตพื้นที่ไกลห่าง อาจจะมีค่าเดินทางเพิ่มอีกในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าต้องตรวจตราสถานที่จัดส่งให้แจ่มชัด แม้ข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะปัดความรับผิดชอบความทรุดโทรมอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด

พวงหรีดงาว