Tag Archives: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะสมกับการพักผ่อน

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

สมัยเก่าเป็นวัดที่ทรุดโทรมมากมาย เกือบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชการศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมากมาย ท่านทั้งสองมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมทั้งต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยได้ซ่อมแซมวัดตรงข้ามขึ้นให้เกิดความงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการศึก วัดปริวาสมีงานที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากระตุ้นให้เกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหลายครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการศึก ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทเกือบจะไม่ให้เห็น ก็เลยได้ชื่อติดปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี โบสถ์ข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำกล่าวสอนของพระพุทธเจ้า ภายนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลปะนานาชาติร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพยดา นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยโบราณ รวมทั้งยุคใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชาชนนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งได้ชมประติมากรรมที่งดงามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย